Genel Kurul Toplantıları

Toplantı Tarihi

Toplantı Yeri

Düzenleyen Üye

Kararlar

19-21 Nisan 2012

İzmir

EGESEM

12-13 Nisan 2013

Erzurum

ATASEM

8-9-10 Mayıs 2014

Van

Yüzüncü Yıl SEM

24-25 Ekim 2014

Safranbolu

KABÜSEM

3 Haziran 2015

İstanbul

BÜYEM

9-10 Ekim 2015

Adana

Çukurova SEM

14 Mayıs 2016

İzmir

EKOSEM

21 Ekim 2016

Ankara

ATÜSEM

27 – 29 Nisan 2017

KKTC

Doğu Akdeniz Üniversitesi