Prof. Nesrin ORUÇ ERTÜRK

Başkan

Doç Dr. Hüseyin KAYGIN

Başkan Yardımcısı

Prof. Yusuf Ziya HALEFOĞLU

Üye

Dr. Tamer ATABARUT

Üye

Prof. Dr. Pınar Süral Özer

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sertan Talas

Üye

Prof. Dr. Ali Halıcı

Üye