TUSEM Terimler Sözlüğü

Türkiye’de Sürekli Eğitim Merkezleri Çalışmalarının Akreditasyonuna İlişkin Çalışma Önerisi

Yaşam Boyu Öğrenmede Sürekli Eğitim Merkezlerinin Rolü

Eğitim Kategori Listesi’nin Oluşturulması ve Tanımlanması