2020 Sonbahar Toplantısı (Online)

Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi Bahar Toplantısı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ – TÜSEM KONSEYİ BAHAR TOPLANTISI

10 Mayıs 2018

Yaşar Üniversitesi, İzmir

PROGRAM

09.30 – 10.30     KAYIT VE ENFORMASYON

10.30 – 10.50     MÜZİK DİNLETİSİ

10.50 – 11.20     AÇILIŞ KONUŞMALARI

  • YÜSEM – Doç. Dr. Sabah BALTA (Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü)
  • TÜSEM Konseyi – Dr. Öğr. Üyesi. Yusuf Ziya HALEFOĞLU (Konsey Başkanı)
  • Yaşar Üniversitesi – Prof. Dr. Levent KANDİLLER (Rektör Yardımcısı)

11.20 – 12.00     ARA

12.00 – 12.45     I. OTURUM – Üniversite & Kamu Sektörü İşbirliği, Sürekli Eğitimin   Proje ve Finansal Boyutları

  • Sayıştay – Mahmut GÜLER (Sayıştay Denetçisi)

Sürekli Eğitim Merkezlerinde Döner Sermaye Uygulamaları

12.45 – 14.00     ÖĞLE YEMEĞİ

14.00 – 14.05      YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TANITIM FİLMİ

14.00 – 15.15     II. OTURUM – Üniversite & Özel Sektör İşbirliği, Sürekli Eğitime Bakış Açıları

Oturum Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yasin ÖZARSLAN

  • Vestel – Dr. Tarkan TEKCAN (Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü)

Yaşam Boyu Eğitim,  Hayat Boyu Öğrenme

  • PwC – Mehmet KARAKURT (Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, İzmir)

Sürekli Eğitim Merkezi ile Özel Sektör İlişkisinde Ulaşılması Gereken Hedefler ve Öneriler 

  • Yaşar Üniversitesi – Dr. Öğr. Üyesi. Yasin ÖZARSLAN (AUÖM Müdürü)

Sürekli Eğitim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler

  • Pearson – Can MİNDEK (Satış Müdürü)

Sürekli Eğitim Merkezleri için Çözüm Ortaklığı Teklifleri ve Fırsatlar

  • Advancity – Umut TÜRK (Satış Müdürü)

Sürekli Eğitim Merkezleri için Çözüm Ortaklığı Teklifleri ve Fırsatlar

15.15 – 15.45     ARA

15.45 – 16.15     KAPANIŞ – TÜSEM Konseyi Yürütme Kurulu’nun Değerlendirilmesi

  • TÜSEM Konseyi – Dr. Öğr. Üyesi. Yusuf Ziya HALEFOĞLU (Konsey Başkanı)

16.15 – 16.30     YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LATİN DANS TOPLULUĞU GÖSTERİ

16.30 – 18.00     KOKTEYL

Kayıt formunu (TUSEM_Bahar2018_Toplanti_Kayit_Formu) yusem@yasar.edu.tr e-posta adresine gönderiniz.
Kayıt ücreti: 100 TL
Dekontun; yusem@yasar.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Hesap Adı: Yaşar Üniversitesi
Garanti Bankası – İzmir Şube (Şube Kodu: 100)
Hesap No: 629 51 49
IBAN: TR53 0006 2000 1000 0006 2951 49

Başvuru Formu