TÜSEM Konseyi Türkiye ve KKTC Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) ve nitelikleri itibariyle SEM faaliyeti yürüten merkezlerin Müdür/Başkan/Direktör’lerinden oluşmaktadır. Genel Kurul, TÜSEM Konsey Kurulu’nu temsil eder. Konsey toplantılarına YÖK, ÜAK, MEB, MYK, İŞKUR ve ilgili kuruluşların temsilcileri gözlemci üye olarak katılabilirler.

Üye olmak isteyen Merkezler Rektörlük onayını belgeleyerek başvurur ve Yürütme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ilk Genel Kurul toplantısına katılır.

Konsey Üyelik başvuru formu.