TÜSEM Konseyi 2020 Sonbahar Toplantısı Uzaktan Online Olarak Gerçekleştirildi.

Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi sonbahar toplantısı, 5-6 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi sonbahar toplantısı 2 gün sürdü.
Toplantının 1. gününde açılış konuşmasını Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve TÜSEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kaygın gerçekleştirdi. Toplantının devamında European University Continuing Education Network (EUCEN)Başkanı, Macaristan’ın Pecs Üniversitesin’nden Dr. Nemeth Balasz Bank “Universities’ Roles in the Development of Lifelong Learning in Europe/Hungary”, Estonya’nın Tartu Üniversitesi Genel Sekreteri Ülle KESLİ “Lifelong Learning in Estonia”, İrlanda’nın Cork Üniversitesi’nden Dr. Seamus O Tuama “Lifelong Learning in Ireland” ve EUCEN Başkan Yardımcısı, Almanya’nın Hagen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eva CENDON “Situation of Life Long Learning (LLL) in Higher Education in Germany” konulu webinarları Çukurova Üniversitesi SEM Müdürü ve TÜSEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Ziya HALEFOĞLU moderatörlüğünde gerçekleştirdiler. Daha sonra Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYGIN TÜSEM Konseyi çalışmaları ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği (ÜNİSED) Başkanı Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN ÜNİSED çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundular. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve YÖK Uzaktan Eğitim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Tuna TUĞCU “Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sürecine Entegrasyonu” konulu webinarı İstinye Üniversitesi SEM Müdürü ve TÜSEM Yönetim Kurulu Üyesi Ceylan Adıgüzel moderatörlüğünde gerçekleştirdi.
6 Kasım’da gerçekleştirilen toplantının 2. gününde YÖK İç Denetçisi Suat AKSU “SEM’lerde Mali Süreçlerin Yürütülmesi – Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” webinarı, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü ve TÜSEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tamer ATABARUT moderatörlüğünde gerçekleştirdi. Daha sonra “SEM Sertifikalarının E-Devlet üzerinden Sorgulanabilmesi” konulu webinar Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış BORU ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi SEM Müdürü Öğr. Gör. Bülent GÜL tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi SEM Müdürü Prof. Dr. Nesrin ORUÇ ERTÜRK moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Toplantı, Sürekli Eğitim Merkezlerinde mevcut durumun ve hedeflerin değerlendirilmesi konusunda TÜSEM YK üyeleri moderatörlüğünde gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğiyle ardından son buldu.

Toplantı Sunuları

Suat AKSU – YÖK İç Denetçisi sunumu için tıklayınız.

Dr. Balázs Németh sunumu için tıklayınız.

Prof. Dr. Tuna Tuğcu – Boğaziçi Üniversitesi sunumu için tıklayınız.

Bir cevap yazın